Ostatnia aktualizacja 16 maja 2023 r.
Data wejścia w życie 16-maj 2023
Niniejsza polityka prywatności opisuje politykę HIDRAU MODEL, S.L., Rabal de San Roc, 44, Algemesí (Valencia-Spain) 46680, Hiszpania, e-mail: admin@hidrau.com, tel.: 962 48 11 82 w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkownikach, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej ( https://hidrau.com/ ). („Serwis”). Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na to samo, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej nie korzystać.

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i zamieścimy zmienioną Politykę Prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu umieszczenia zmienionej Polityki w Serwisie, a Twój dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY:
Będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące użytkownika:

Imię i nazwisko
Email
JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE:
Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie w następujących celach:

Zbieranie informacji zwrotnych od klientów.
Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w innym celu, poprosimy go o zgodę i wykorzystamy informacje tylko po otrzymaniu zgody, a następnie tylko w celu (celach), na które udzielono zgody, chyba że będziemy zobowiązani do innego postępowania na mocy prawa.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI:
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po tym, jak użytkownicy zakończą swoje konta lub tak długo, jak będziemy ich potrzebować, aby spełnić cele, dla których zostały zebrane, jak wyszczególniono w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy potrzebować zachować pewne informacje przez dłuższy czas, np. w celu przechowywania zapisów / raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw prawnych, zapobieganie oszustwom itp. Szczątkowe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadna nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane bezterminowo.

TWOJE PRAWA:
W zależności od obowiązującego prawa, mogą Państwo mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia albo otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Państwa danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) Państwa danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania wszelkich udzielonych nam przez Państwa zgód na przetwarzanie Państwa danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne w świetle obowiązujących przepisów. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres admin@hidrau.com. Odpowiemy na Twój wniosek zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy pamiętać, że jeśli nie zezwolą nam Państwo na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofają zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, mogą Państwo nie mieć dostępu lub nie korzystać z usług, do których potrzebne były Państwa dane.

COOKIES ETC.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak je wykorzystujemy i jakie są Twoje wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

BEZPIECZEŃSTWO:
Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam Państwo przekazują i czynią to Państwo na własne ryzyko.

ZAŻALENIE / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać e-mail do naszego inspektora ds. skarg na adres HIDRAU MODEL, S.L., Rabal de San Roc, 44, e-mail: admin@hidrau.com. Zajmiemy się Twoimi obawami zgodnie z obowiązującym prawem.